/ Úvod / Vedecké parky a centrá / Parky a centrá v SR

Vedecké parky a centrá v SR

 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

 

Kontakt:

Ing. Tomáš Adamík

               E-mail: tomas.adamik@uniba.sk

              Web: Vedecký park UK


 

Prezentácia vedeckého parku UK v Bratislave

 

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné aplikácie „PROMATECH“ v Košiciach

 

Kontakt:

Prof. Dr. Ján DUSZA, DrSc

Phone: +421 55 7922 462, Mobil: +421 911 462 264

Email: jdusza@imr.saske.sk, dusza@up.upsav.sk, duszaj@yahoo.com,

Web: www.imr.saske.sk; www.psav.sav.sk

 

Prezentácia výskumného centra PROMATECH v Košiciach

 Výskumné centrum ŽU v Žiline

 

Kontakt:

doc. Ing. Branislav HADZIMA, PhD.

Infolinka +421 41 513 93 53

Email: info@vyskumnecentrum.sk

Web: www.vyskumnecentrum.sk

Prezentácia Výskumného centra ŽU v Žiline