/ Úvod / Vedecké parky a centrá

Vedecké parky a vedecké centrá

Vedecké parky zohrávajú významnú úlohu v procese inovácií, vývoji nových technológií a prispievajú k ekonomickému rastu a rozvoju krajiny. Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) uvádza, že celosvetovo existuje viac ako 400 vedeckých parkov, najstaršie vedecké parky predstavujú Stanford University Science Park v Silicon Valley založený v 50. rokoch,  vedecký park Sophia Antipolis vo Francúzsku založený v 60. rokoch a vedecký park Tsukuba Science City založený v 70. rokoch v Japonsku. UNESCO zároveň vedie aj zoznam vedeckých parkov v jednotlivých krajinách sveta, kde sme napočítali viac ako 500 vedeckých parkov, inovačných centier a technologických parkov, pričom celkovo sa takýchto inštitúcií najviac nachádza na Európskom kontinente.

 

 

Medzinárodná asociácia vedeckých parkov a inovatívnych oblastí (IASP) uvádza, že hlavnou úlohou vedecký a technologických parkov je:

 • Stimulovať a riadiť tok znalostí a technológií medzi univerzitami a podnikmi.
 • Uľahčiť komunikáciu medzi podnikmi, podnikateľmi a technikmi.
 • Poskytovať prostredie, ktoré zlepšuje kultúru inovácií, kreativity a kvality.
 • Zameriavať pozornosť na podniky, výskumné inštitúcie ako aj na ľudí (podnikateľov a "znalostných pracovníkov").
 • Uľahčiť zakladanie nových podnikov prostredníctvom inkubačných a spin-off mechanizmov, a urýchliť rast malých a stredných podnikov.
 • Pracovať v globálnom prostredí, ktoré združuje tisícky inovačných firiem a výskumných inštitúcií po celom svete, a uľahčovať internacionalizáciu svojich domácich spoločností.

 

Aj na Slovensku má vyrásť niekoľko výskumných centier a vedeckých parkov. Hlavné tematické zameranie vedeckých parkov sa bude orientovať na oblasti life sciences, IKT, dopravu a materiálový výskum.

 

Vedecké parky, inovačné centrá a technologické parky v regiónoch sveta:

 

 

Projekty vedeckých parkov a centier na Slovensku:

Vedecké parky a výskumné centrá sú rozmiestnené po celom Slovensku a nájdeme ich v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Martin, Košice ako i Žiar nad Hronom, kde sa nachádza technologický pavilón Promatech.

 

 

 

 

Vedecké parky:

 • Univerzitný vedecký park pre biochémiu Bratislava.
 • Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice).
 • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Univerzitný vedecký park Technicom (Košice).
 • Univerzitný vedecký park STU Bratislava.
 • Univerzitný vedecký park CAMBO (Trnava).

Výskumné centrá:

 • Martinské centrum pre biomedicínu.
 • Centrum výskumu AgroBioTech (Nitra).
 • Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (Bratislava).
 • Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné aplikácie „PROMATECH“ (Košice).

 

Zdroje:

IASP

UNESCO

TRANSTECH BURZA

STUBA