/ Úvod / Rozhovory / Jozef VAŠKO / FabLab /

Ing. Jozef VAŠKO / FabLab /

Laboratórium s prívlastkom výrobné a úžasné - FabLab

 

Laboratórium s prívlastkom výrobné a úžasné - FabLab. Fabrication alebo (ak chcete) fabulous laboratory je v zahraničí vnímané ako priestor, kde sa spája veda s praxou. Od začiatku novembra minulého roka máme podobný kreatívny priestor aj na Slovensku. V Bratislave, v budove Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Okrem najmodernejších technologických prístrojov tu objavíte svojho inovatívneho ducha a možno svoje nové nápady aj zrealizujete. Ako sa to dá, nám prezradili priamo vo FabLabe.

Rozprávali sme sa s p. Ing. Jozefom Vaškom. 

 

FabLab je vo svete dobre známy pojem. Ako prišla táto myšlienka k nám na Slovensko?

 

Vďaka informačnej dobe, najmä internetu, a aj možnosti cestovať po svete. Myšlienka FabLab prišla na Slovensko rôznymi cestami a nadchlo sa ňou viacero ľudí. Šťastnou zhodou okolností sa niektorí z týchto nadšencov stretli, a keď sa ukázala príležitosť, tak sa jej chopili a spojili svoje sily. ;-)

S filozofiou Fablabu som sa prvýkrát stretol v roku 2011, keď som pri googlovaní natrafil na informáciu o Fablabe v Budapešti. Myšlienka ma hneď nadchla. Neskôr som objavil progressbar.sk, kde sa zaoberali aj samoreplikovateľnými 3D tlačiarňami http://reprap.org/ a tie sme si začali skladať zo stavebníc.

V septembri 2013 som sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave dostal do tímu pracujúceho na projekte https://seescience.eu/, v rámci ktorého sme s kolegyňami z CVTI SR (pani Teplanovou a Kalužákovou) navštívili čerstvo otvorené moderné prírodovedné múzeum Muse v Trente (v Taliansku) na otvorení Fablab laboratória.

Táto návšteva nás inšpirovala k zahrnutiu fablab laboratória do rozpracovaného projektu zážitkového centra vedy a zároveň do projektu NPC.

3D tlačiarne, ktoré sme s Matejom Nemčekom postavili zo stavebníc v Progressbare, sme vystavovali i na Noci vyskumnikov v 2014 v Bratislave. Tu sme sa zoznámili s ďalším nadšencom Fablabu, pánom Herve Guillermetom (atašé pre vedu a výskum na Veľvyslanectve Francúzskej republiky v Bratislave). Spoločným úsilím partnerov bolo najprv podpísanie memoranda o založeni Fablabu na Slovensku v júni 2014. Fablab sme otvorili 4. novembra 2014.

Pred Vianocami 2013 a Veľkou Nocou 2014 sme v priestoroch www.digipoint.sk vystavovali spolu s http://www.vedeckahracka.sk aj 3D tlačiareň. 

 

Bratislavský FabLab je súčasťou jedného z národných projektov, ktoré rieši Centrum vedecko-technických informácií SR. Aký je to projekt, aká bola najvýznamnejšia podpora pre FabLab zo strany projektu?

 

Cieľom projektu je vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou. Výstupom projektu je aj vybudovanie a prevádzka laboratória Fablab pre širokú verejnosť a CreativePoint pre podnikateľov. Najvýznamnejšou podporou tohto projektu je finančné krytie nájmu, mzdy a značnej časti technického vybavenia Fablabu.

Portfólio zariadení je podobné, avšak do CreativePointu plánujeme výkonnejšie zariadenia.

 

FabLab má svoju domácu pôdu v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU a návštevníkom ponúka rôzne technologické „vychytávky“.  Na ktorú z nich ste najviac pyšný? Ktorá je ešte len vaším takým tajným želaním pre FabLab?

 

Sme nesmierne vďační za všetky zariadenia, ktoré nám na rozbeh venovali Francúzsky inštitút a ambasáda FR. Vďaka tomu sme mohli začať prevádzku. Očakávame dodávku CNC frézy a sústruhu a vybavenie elektronického laboratória vhodného vyvíjať aj aplikácie na arduine. Snažíme sa získať, nielen pre dievčatá, aj programovateľný vyšívací stroj. Kreatívne nažehľovacie vzory už možno robiť pomocou vyrezávacieho plotra.
Verejným želaním “fablabistov” je, aby sme získali priestory, kde to všetko budeme môcť prevádzkovať pre čo najširšiu verejnosť.

 

FabLab je už vyše mesiaca prístupný verejnosti. Aké sú prvé reakcie návštevníkov, o čo majú najväčší záujem?

 

Vďaka polohe Fablabu (v priestoroch STU a v blízkosti UK) máme veľa návštevníkov študentov. Niektorí sa prídu len pozrieť, mnohí sa vracajú s konkrétnymi projektmi, a to nielen v rámci svojich diplomových prác.

Navštívilo nás aj mnoho mladých architektov a dizajnérov, a aj progresívni podnikatelia, ktorí hľadajú šikovných mladých ľudí a príležitosť vyskúšať si svoje nápady vo forme prototypov. Možnosť naučiť sa ovládať najmodernejšie výrobné technológie a príležitosť “zhmotňovať” svoje sny vytvára priestor na stretávanie sa a vzájomnú výmenu skúseností kreatívnych ľudí z rôznych oblastí tvorivosti, napr. medicíny, dizajnu, ale i poznávania pre nevidiacich a slabozrakých.

 

Od začiatku je najväčší záujem o 3D tlačiareň, a vďaka relatívne jednoduchej obsluhe sme vytlačili už mnoho objektov. Obsluha laserového vyrezávača je zložitejšia, i oň je však veľký záujem.

 

Aké sú reálne možnosti prepojenia FabLabu s praxou? Črtajú sa už nejaké prvé spolupráce?

 

Hneď po otvorení nás oslovil a s návrhom na spoluprácu firma, ktorá má vyvinutú technológiu fotogrametrického skenovania aj pomocou ultraľahkého lietadla. Mali naskenovaný hrad Beckov a v spolupráci sme časť aj vytlačili na 3D tlačiarni.

Spolupracujúc s pánom Richardom Baloghom z FEI STU Bratislava, spoluorganizátorom súťaží ISTROBOT Robotika.SK, sme vyrobili malé robotické rameno.

 

            

 

Začiatkom decembra sa FabLab podieľal aj na konferencii, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Priblížite trocha túto spoluprácu?

 

Pre nevidiacich otvára 3D tlač nové dimenzie spoznávania sveta. S Úniou nevidiacich a slabozrakých sme realizovali workshop na konferencii o sprístupňovaní exponátov múzeí pre nevidiacich. Pri tejto spolupráci sme prvýkrát v praxi overili celý postup skenovania, digitalizácie a tlače konkrétneho muzeálneho exponátu. Potom sa s celým procesom zoznámili aj pracovníci mnohých múzeí na Slovensku. Bola to zmenšenina terakotovej kachličky (sv. Juraj zabíja draka a princezná s korunkou sa v rohu modlí) z polovice 15. storočia z Trenčianskeho hradu.

 

Mgr. Eva Vašková - Ing. Mgr. Nina Bratková, Phd.

 -  február 2015  -

(foto: CVTI SR)