Rozhovory Séria: Jeden de? v

O Národnom podnikateľskom centre

 

      

O výsledkoch a prínosoch medzirezortnej spolupráce – záverečná konferencia projektu NPC

Záverečná konferencia projektu NPC, 26.11.2015, CVTI SR Bratislava

 


 

Národné podnikateľské centrum má predstavovať one-stop-shop poskytujúci široké portfólio služieb pre začínajúcich, ale aj skúsených podnikateľov, kreatívnych a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu, ale aj pre všetkých nadšencov, ktorí sa chcú dozvedieť viac zo sveta podnikania. Národné podnikateľské centrum vzniká s podporou štrukturálnych fondov EÚ a má ponúknuť širokú škálu služieb, ako sú finančná podpora a poradenstvo, nefinančné služby, transfer technológií, vzdelávanie, príležitosti pre networking na konferenciách a seminároch a tvorivé dielne FabLab a Creative Point.

 

Národné podnikateľské centrum vzniká v rámci projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa  a implementujú ho spolupracujúce organizácie Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) a Slovak Business Agency (SBA).

 

O partneroch:

 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  je národné informačné centrum a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. CVTI SR ponúka rozsiahle služby v podobe národného centra pre transfer technológií, seminárov a konferencií, rozsiahle databázy s diaľkovým prístupom ako i samotnú vedeckú knižnicu.

 

Kontakt:

 

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

Telefón (sekretariát generálneho riaditeľa): +421 2 69 253 102

email: sekretariat@cvtisr.sk

web: www.cvtisr.sk

 

 

Slovak Business Agency je špecializovaná inštitúcia pre podporu malého a stredného podnikania, ktorá vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. SBA ponúka široké portfólio služieb zamerané na poradenstvo a finančné služby pre začínajúce ako i existujúce podniky.

 

Kontakt:

 

Miletičova 23

821 09 Bratislava 2

Telefón: +421 2 502 44 500

email: agency@sbagency.sk

web: www.sbagency.sk

 

 

 

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ