/ Úvod / O projekte / Špecifický cieľ 2

Špecifický cieľ 2

Vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry.

 

Názov aktivity 2.1.
Zriadenie Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave

 

Podaktivity
2.1.1    Príprava a organizácia
2.1.2    Podnikateľská predinkubácia – akceleračný program
2.1.3    Start-up fáza  - stážový program
2.1.4    Podnikateľská inkubácia – inkubačný program
2.1.5    Rast MSP a Internacionalizácia – rastový program
Odborný garant aktivity 2.1. Ing. Marián Letovanec

 

Cieľ aktivity 2.1.
Vybudovanie NPC v záujme poskytovania širokého portfólia služieb a zabezpečenia komplexnej podpory slovenských malých a stredných podnikov z jedného miesta (tzv. „one-stop-shop“). Súčasťou služieb bude podpora vzniku nových podnikov, vrátane start-up a spin-off firiem prostredníctvom akceleračného, stážového, inkubačného a rastového programu.