/ Úvod / O projekte / Špecifický cieľ 1

Špecifický cieľ 1

Zintenzívnenie spolupráce v oblasti VaV medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem.

 

Názov aktivity 1.1.

Podpora výskumno-vývojovej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry
Koordinátor odborných aktivít  1.1. Ing. Ľubomír Bilský

 

Podaktivity
1.1.1    Prieskumy na stav techniky a patentové rešerše

1.1.2    Identifikácia priemyselného vlastníctva v podnikoch

1.1.3    Ohodnocovanie komerčného potenciálu technológií

1.1.4    Ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Odborný garant aktivít 1.1.1 – 1.1.4.  Mgr. Miroslav Kubiš

 

1.1.5    Zabezpečenie a rozšírenie existujúcich výskumno-vývojových infraštruktúr a vybudovanie „CreativePoint“ v rámci NPC a  „FabLab“

Odborný garant aktivity Ing. Jozef Vaško

 

1.1.6    Vybudovanie komplexného informačného systému a portálového rozhrania na poskytovanie expertných podporných služieb cieľovým skupinám projektu

Odborný garant aktivity Ing. Juraj Noge

 

Cieľ aktivity 1.1.
Dosiahnuť vyššiu intenzitu vzájomných kooperácií v oblasti výskumu, vývoja a inovačného rozvoja medzi akademickými a výskumnými inštitúciami a predovšetkým technologicky orientovanými podnikateľskými subjektmi.