/ Úvod / Séria Jeden deň v ...

Séria Jeden deň v ...

Podpora malého a stredného podnikania a inovácií je tvorená prostredníctvom siete špecializovaných inštitúcií a ich konkrétnych služieb, ktoré v tomto smere tieto inštitúcie poskytujú.

 

Séria Jeden deň v ... má tak trochu „nahliadnuť priamo do kuchyne“ niektorým z týchto inštitúcií a priblížiť nielen ich každodenné fungovanie, ale aj predstaviť ponúkané služby a poukázať na ich význam pre potencionálneho záujemcu o inovatívne podnikanie a jeho rozvoj.    

V rámci tejto série, tak navštívime napríklad Centrum transferu technológií pri CVTI SR, nahliadneme do kreatívneho priestoru výrobného laboratória FabLab, ale zastavíme aj v technologickom inkubátore.