/ Úvod / Rozhovory / Vladimír LIBIAK / Pop palivo s. r. o./

Vladimír LIBIAK / Pop palivo s. r. o./

Podeliť sa o skúsenosti je podstatné

 

Inovatívne technológie dnes neobchádzajú ani oblasť životného prostredia. Stále viac sa snažíme  skvalitňovať náš život aj prostredníctvom ekologického životného štýlu a  čistého  prostredia.     Na Slovensku máme tiež takýchto „zelených“ inovátorov.  Akým spôsobom sa dá prejsť  od myšlienky do praxe sme sa spýtali jednej z firiem pôsobiacich v technologickom inkubátore, ktorá sa zaoberá využívaním odpadového jedlého oleja za účelom výroby bionafty.  Aká bola, je a bude ich cesta za úspešným podnikaním , hovorí  Ing. Vladimír Libiak z Pop palivo s.r.o.         

 

 

V úvode na vašej webovej stránke sa píše, že Pop palivo s.r.o vzniklo z ekologickej pohnútky vyrábať bionaftu z odpadového jedlého oleja. Čo ale bolo pred samotnou myšlienkou podnikania? Aká bola Vaša hlavná motivácia venovať sa tejto problematike a založiť spoločnosť?

 

Hlavnou motiváciou bolo urobiť niečo pre ekológiu. Podnikám už od roku 2005 ako SZČO. Mám rád výzvy a veľmi rád organizujem. Taký je aj projekt firmy Pop palivo s.r.o. Oslovila ma myšlienka z odpadu vyrábať palivo.  Potrebné vedomosti o bionafte (naše pop palivo) sa mi podarilo získať prostredníctvom pána doc. Cvengroša z STU Bratislava. Následne som potreboval spoločníkov k podnikaniu. Skúšal som osloviť najskôr mesto Bratislava, kde to nevyšlo, a tak prišlo rozhodnutie založiť s.r.o. Oslovoval som ďalej, urobil som prednášku, kde som pozval pár známych , už podnikateľov a pána doc Cvengroša. Z tohto stretnutia vzniklo rozhodnutie založiť s.r.o. a zároveň som  získal dvoch spoločníkov.

 

Ako dlho funguje vaše podnikanie? Opäť  použijeme informáciu z webu – spoločnosť vznikla v inkubátore Slovenskej technikcej univerzity – ako ste sa dozvedeli o technologickom inkubátore a aká bola Vaša cesta k podpore zo strany technologického inkubátora?

 

Spoločnosť vznikla v októbri 2013. Tomu predchádzalo pôsobenie v technologickom inkubátore STU - InQb. Dostal som sa k nemu  cez bilboard na budove  aj keď momentálne tam už nie je. Ako absolvent STU so si to vedel podľa bilbordu hneď zaradiť. Daľej som už postupoval podľa webovej stránky www.inqb.sk.

 

 

Aktuálne ste stále inkubovanou firmou, čo vnímate ako najväčšiu podporu zo strany inkubátora?

 

Áno, sme inkubovanou firmou, čo znamená, že sme s pomocou InQb napísali projekt a ten bol schválený kvestormi InQb. Poskytnutá nám bola kancelária na 3 mesiace zadarmo, a potom za zvýhodnené nájomné. V inQb som získal,. cez ich ativity, kontakty na tam pôsobiacich podnikateľov. Čo mi pomohlo podeliť sa o svoju myšlienku. To považujem za podstatné, podeliť sa so skúseným podnikateľom, to pomáha.

 

Ako hodnotíte súčasnú situáciu na trhu vo vašej podnikateľskej oblasti? Čo môžete ako spoločnosť ponúknuť a aká je konkurencia na Slovensku?

 

Ekológia má budúcnosť, veď sme všetci zodpovední za prírodu a správanie k  nej. Výroba biopalív je aj v cieľoch EÚ a jednotlivých štátov. My sme vo firme vo fáze, kde si získavame partnerov aby sme mali dostatok odpadového oleja na neskoršiu premenu na Pop palivo.  Robíme zber z jedální, reštaurácii a máme detský zber prostredníctvom škôl, kde chceme aby rodičia nevylievali prepálený olej do výlevky, čo sa mimochodom nesmie. Chceme aby olej  priniesli  deti do škôl, odkiaľ ho zbierame. Robia to za odmenu ako väčšinu zberu.  Aj takýmto spôsobom sa  snažíme deti  formovať k starostlivosti o životné prostredie.

Konkurencia v zbere je veľká. Čo je dobré, že všetky komerčné prevádzky olej musia separovať. No bionaftu vyrába len Slovnaft aj to nie 100%,  ale len ako %zložku v palivách z ropy.

 

Kam by ste chceli posunúť myšlienku svojho podnikania?

 

Finále našej myšlienky je výroba pop paliva. Ako 100% biopalivo. Momentálne sa podľa odhadu mesačne vyzbiera 200 ton odpadového oleja z Bratislavy a vyvezie sa do susedných štátov. To by sme chceli zmeniť a ak sa dohodneme na cene tak čo najvačšie množstvo z toho by sme chceli premeniť na pop palivo. Aby autá na Slovensku mohli tiež jazdiť na biopalivá ako v EÚ . Spaľovanie biopaliva má ekologickejšie vlastnosti ako klasické palivá.

 

 

Mgr. Eva Vašková  - Ing. Mgr.  Nina Bratková, Phd.

-  máj 2015  -