/ Úvod / Podpora podnikania a inovácií - inštitúcie a služby / Podnikateľské a inovačné centrá (BIC)

Podnikateľské a inovačné centrá - Business and innovation centers (BIC)

Podnikateľské a inovačné centrá (BIC) sú inštitúcie podpory inovácií a podnikania a sú výsledkom snaženia Európskej komisie, súkromného a verejného sektora o podporu ekonomického rozvoja a  inovačného potenciálu v európskom regióne. Iniciatíva budovania podnikateľských a inovačných centier má už viac ako 30 rokov a hlavným cieľom týchto centier je podporovať inovatívne podnikanie, prostredníctvom poskytovania služieb začínajúcim podnikom (start up, spin off). Podnikateľské a inovačné centrá sa združujú v EBN, ktoré zastrešuje tieto centrá v EÚ.

 

Inovačné a podnikateľské centrá ponúkajú služby spojené s inovačným procesom v podnikoch. Sú to služby ako poradenstvo (napr. pri získavaní finančných zdrojov, účasť v programoch EÚ, ...), financovanie a finančné poradenstvo, transfer technológií, nadväzovanie spolupráce s univerzitami a vedeckými pracoviskami, podnikateľská inkubácia.

 

Na Slovensku pôsobia BIC Banská Bystrica, BIC Bratislava, BIC Prievidza, BIC Spišská Nová Ves a BIC Košice. BIC Bratislava napríklad ponúka služby ako podnikateľské poradenstvo, financovanie, transfer technológií, regionálny rozvoj, investičné poradenstvo, poradenstvo pre programy EÚ a networking.  Podobne, aj v Českej republike, nájdeme BIC Ostrava, BIC Plzeň, BIC Brno, Jihomoravké inovační centrum (JIC).