/ Úvod / Podpora podnikania a inovácií - inštitúcie a služby / Podnikateľské a technologické inkubátory

Podnikateľské a technologické inkubátory

Podnikateľský inkubátor je inštitúcia, ktorá sa venuje podpore vzniku nových firiem (startupov) a prvých rokov ich fungovania. Vo väčšine prípadov podnikateľské inkubátory zriaďujú univerzity, ktoré sa tak snažia podporiť uplatnenie svojich študentov po ukončení štúdia alebo štátne inštitúcie, ktoré sa aj takýmito aktivitami venujú podpore inovácií a tým aj rozvoju regiónu a vytváraniu nových pracovných miest.

Podnikateľské inkubátory poznáme všeobecné a technologické. Všeobecné podnikateľské inkubátory sú určené ľuďom, ktorí začínajú podnikať v akejkoľvek oblasti.  Technologické inkubátory sa venujú podpore študentov a absolventov najmä technických univerzít, prípade ľudí, ktorí zakladajú inovatívnu technologickú firmu. Jednotlivé inkubátory môžu mať upravené podmienky na vstup vlastnými pravidlami. Vo všeobecnosti však medzi základné služby patria:

  • zvýhodnený prenájom kancelárskych priestorov,
  • adresa a sídlo firmy,
  • konferenčné priestory,
  • pripojenie na internet,
  • sprostredkovanie kontaktov na investorov,
  • poradenské služby,
  • organizácia odborných podujatí a ďalšie.

 

 

 

                                                

Na Slovensku medzi najznámejšie inkubátory patria:

1. Univerzitný technologický inkubátor InQb – STU v Bratislave

2. Technologický inkubátor VTP Žilina

3. Inkubátor Malacky

4. Eastcubator Košice