/ Úvod / Podpora podnikania a inovácií - inštitúcie a služby / Internetové platformy

Internetové platformy

Internetové platformy sú online miesta pre zdieľanie myšlienok, praxí a nadväzovanie kontaktov. Platforma ako taká má význam pri vytváraní možností pre networking a match matchmaking medzi podnikateľmi, ale aj vedecko-výskumnými inštitúciami, ponúka priestor aj pre hľadanie vhodných investorov a zdieľanie nápadov.

 

Platforma LifeScienceRoom poskytuje priestor pre medzinárodný networking pre podniky a vedecko-výskumné inštitúcie, ktoré pracujú v oblasti life sciences (vedy o živej prírode). Vítané sú aj inštitúcie, ktoré by sa chceli zapojiť do projektov v tejto oblasti. Platforma ponúka možnosti vyhľadávania partnerov, projektov, aj otvorených inovácií. Členmi platformy sú už aj slovenské firmy a výskumné inštitúcie.

 

Platforma Demola prezentuje priestor pre riešenie problémov z reálneho prostredia. Stretávajú sa tu podniky a reprezentanti vedeckovýskumných inštitúcií (najčastejšie študenti vedení skúseným vedeckým pracovníkom). Nápad realizovať takúto platformu a podporiť tak novátorstvo a inovácie vznikol vo Fínsku a následne sa tento koncept rozšíril aj do ďalších krajín. V súčasnosti fungujú platformy vo Fínsku, v Slovinsku, v Maďarsku, v Litve, v Lotyšsku a vo Švédsku.