/ Úvod / Zaujímavosti / Keď akademické prostredie a biznis hovoria spoločne o ochrane duševného vlastníctva

Keď akademické prostredie a biznis hovoria spoločne o ochrane duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo vysokých škôl a univerzít predstavuje významný potenciál pre komerčné firmy. Problematika prepojenia akademického prostredia a praxe sa stala témou diskusie na medzinárodnej konferencii.  

 

Na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) sa 18. 11. 2015 konala medzinárodná konferencia Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl – Duševné vlastníctvo – Akadémia & Biznis.

 

Zástupcovia akademickej obce, doktorandi či študenti tak mali príležitosť zoznámiť sa aktuálne s problematikou duševného vlastníctva a možnostiach jeho využitia v praxi.

 

Rozhranie medzi univerzitami, verejno-výskumnými inštitúciami a malými a strednými podnikmi priblížil Tomasz Liharewski zo Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO. Prezentoval tiež porovnávacie štatistiky krajín Európskej únie a sveta.

 

Slovenské prostredie a nástroje pre inovatívne firmy predstavil Ľuboš Knoth, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 

Lucia Rybanská z Kancelárie pre spoluprácu s praxou STU sa zamerala na nové technológie, ktoré na STU vznikli a majú príležitosť uplatniť sa v praxi.

 

O podpore start-upom či inovátorom formou takzvaného technologického inkubátora hovorila Lenka Bednárová z Univerzitného technologického inkubátora InQb.

 

„Som rada, že na pôde Slovenskej technickej univerzity sa uskutočňujú podujatia zamerané na ochranu duševného vlastníctva, či už ide o medzinárodnú konferenciu alebo o odborné semináre, ktoré organizujeme v Univerzitnom technologickom inkubátore STU – InQb. Konferencia načrtla témy, ktoré je potrebné riešiť u vedcov a mladých výskumných pracovníkov nielen na univerzite, ale aj v komerčných spoločnostiach. Téma ochrany duševného vlastníctva bude v inovačnom procese vždy aktuálna a konferencia Duševné vlastníctvo – Akadémia a biznis pomohla účastníkom vytvoriť si obraz o aktuálnych možnostiach podpory v oblasti ochrany duševného vlastníctva v rámci Slovenských inštitúcií, ktoré sa tomu venujú,“ poznamenala Bednárová.

 

Významnú podpornú infraštruktúru pre transfer technológií na slovenských univerzitách vytvára aj Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom expertných podporných služieb. Ich portfólio prezentoval Jaroslav Noskovič z CVTI SR. 

 

Úspešné príklady z praxe si účastníci vypočuli od zástupcov zo zahraničných firiem Nano Carbon Sp. Z o.o. z Poľska, reprezentujúcu oblasť nanotechnológií a ActoGenix, spoločnosť z USA a Belgicka ako reprezentanta biofarmaceutického sektora.     

 

Nechýbal tiež slovenský úspešný koncept, spoločnosť FOSALI a LEDeco solutions, s.r.o. známe ako výrobcovia exkluzívnych svietidiel a osvetľovacej techniky.

 

Ako hovorí jedna z účastníčok: „Konferencia priniesla tak teoretické ako i praktické informácie o reálnych možnostiach podpory ochrany duševného vlastníctva na Slovensku v prepojení akademického sektora s tým komerčným.“         

 

 

Tlačiť