/ Úvod / Zaujímavosti / Študentský projekt HoneyLOG: Nádejní startupisti by sa čím skôr mali dostať k nejakému produktu, ktorý dokážu predstaviť.

Študentský projekt HoneyLOG: Nádejní startupisti by sa čím skôr mali dostať k nejakému produktu, ktorý dokážu predstaviť.

Oblasť informačných technológií je dnes inováciami doslova zahltená. Napriek tomu je tento priestor taký široký, že núdza o ich využite a rozvoj určite nie je.  Mladí študenti informatiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košiciach si povedali, že aj oni majú čo ponúknuť a prispejú tým svojím nápadom do toho pomyselného inovatívneho mora. 

  

Študenti informatiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košiciach (UPJŠ) -  Patrik Pekarčík, Tomáš Bajtoš, Martin Glova a Lenka Kleinová s tím lídrom Pavlom Sokolom sa spoločne venujú rozvíjaniu vlastného projektu zameraného na problematiku bezpečnosti počítačových sietí a sieťových služieb.

 

Ich projekt s názvom HoneyLog nedávno vyhral aj súťaž  - Máš nápad? Prezentuj  svoj startup! – a bol tak zaradený do Startup centra pri UCITT TUKE.  Okrem toho svoju myšlienku mali záujem posunúť ďalej aj prostredníctvom rád skúsených mentorov v Letnej škole inovátorov.

 

Ako sa študentskému projektu HoneyLog aktuálne darí, spýtali sme priamo zainteresovaných.

 

Projekt HoneyLog rieši bezpečnosť počítačových sietí a sieťových služieb. Čo konkrétne si máme za tým predstaviť a prečo práve názov HoneyLog? 

 

Projekt využíva honeypoty k detekcii útokov a k získaniu informácii o útokoch a útočníkoch. Honeypot nie je nič iné ako server alebo sieťová služba (napr. webová služba), ktorá slúži ako pasca pre útočníkov. Náš systém využíva len honeypoty a spája rôzne údaje z rôznych typov honeypotov. Názov HoneyLog je odvodený od slov honeypot a logging, teda ide o systém na zber záznamov z honeypotov.

 

 

 

Zúčastnili ste sa Letnej školy inovátorov, vyhrali ste súťaž Startup centra TUKE -  snažíte sa teda o sebe dať vedieť a posunúť svoj projekt niekam ďalej. Aký význam pre Vás resp. pre projekt mátakáto účasť na podujatiach a v čom konkrétnom Vám to pomohlo? Prípadne máte za sebou aj iné podujatia?

 

Účasť na týchto podujatiach je pre nás veľmi cenná. Ukazuje nám, čím všetkých je nutné sa zaoberať, aby sme zrealizovali našu myšlienku. Do účasti na Letnej škole inovátorov sme sa venovali skôr technickej stránke. Počas a po Letnej škole venujeme pozornosť aj iným oblastiam (marketing, ekonomická stránka a pod.) Okrem Letnej školy inovátorov  a súťaže Startup centra TUKE sme sa zúčastnili festivalu Pioneers, na ktorom každoročne prezentujú svoje nápady nádejní startupisti z celého sveta. Súčasťou akcie je veľké množstvo hodnotných prednášok.

 

Ako sme už spomínali, aktuálne budete zaradení so svojím projektom do Startup centra TUKE. Ako bude táto spolupráca prebiehať a čo Vás v tomto smere čaká?

 

Zmluvu o spolupráci sme podpísali pred niekoľkými dňami. Očakávame posun projektu najmä v analýze trhu, businness pláne a marketingu. Startup centrum nám ponúklo možnosť využiť odborníkov z oblasti informačných technológií, najmä bezpečnosti, čo radi využijeme. Okrem odborného mentoringu nám Startup centrum ponúka kontakty na rôzne už úspešné startupy, alebo ľudí z našej oblasti, ktorí by nám vedeli poradiť a pomôcť.

 

Rozvoj projektu prináša  v rôznych fázach rôzne potreby. V akej fáze sa nachádzate? Čo potrebuje a hľadá HoneyLog dnes?     

 

Projekt je ešte na začiatku svojej cesty. Máme rozpracovanú myšlienku, urobený návrh systému a veľmi hrubý prototyp. V súčasnej dobe hľadáme ľudí, ktorí by nám pomohli s už spomínaným business plánom a marketingom. Súčasne hľadáme spoločnosti, ktoré by systém nasadili vo svojich prevádzkach a pomohli nám vo fáze testovania a vylepšovania systému.

 

Oblasť informačno-komunikačných technológií sa rozvíja veľmi rýchlo a je v nej pomerne veľká konkurencia.  Ako sa plánujete v komerčnej sfére „popasovať“ s týmto faktom?

 

Konkurencia v oblasti informačných technológií je enormná. Podľa nášho názoru patrí k najdynamickejším oblastiam. Tento fakt berieme ako realitu a v našom systéme ponúkame odlišný prístup od súčasných systémov. Nechceme sa viazať na iné systémy, chceme len využiť potenciál honeypotov. Čas ukáže, či je to správny smer.

 

Sú nejaké skúsenosti, ktoré ste počas rozvoja projektu nazbierali a s ktorými by ste chceli podeliť s ďalšími nádejnými startupistami?

 

Odporúčali by sme hľadať a zúčastniť sa takých akcií, ako je Letná škola inovátorov, resp. festival Pioneers. Takéto akcie dokážu inšpirovať v tom, ako sa dostať od myšlienky k produktu a čo následne s ním urobiť. Tiež by sme odporúčali, aby nádejní startupisti sa čím skôr dostali k nejakému produktu, ktorý dokážu predstaviť.

 

 


 

Projekt HoneyLOG

 

Honeypot logs sa venuje oblasti informačnej bezpečnosti. Podstatou projektu je systém založený na pasciach pre útočníkov (honeypotoch), ktorých cieľom je prilákať útočníka a získať o ňom rôzne typy informácií, najmä však ciele útočníka, postup pri útoku a použité nástroje. Ako už názov projektu napovedá, systém zberá rôzne záznamy z honeypotov a pomocou korelácie týchto údajov, poskytuje rôzne štatistiky,  ale aj detailnejšie analýzy. Nadstavbou projektu bude systém HoneyCAT umožňujúci predikovať útoky na konkrétnu počítačovú sieť alebo sieťové služby. Projekt HoneyLOG sa zameriava na malé a stredné podniky. Tieto podniky si vo väčšine prípadov nemôžu dovoliť hardvér zabezpečujúci väčší stupeň bezpečnosti alebo bezpečnostného technika, ktorý by analyzoval bezpečnostné incidenty.

 


 

       

Mgr. Eva Vašková

- september 2015 -

Tlačiť