/ Úvod / Zaujímavosti / Čo hovoria víťazi Letnej školy inovátorov ...

Čo hovoria víťazi Letnej školy inovátorov ...

Počas  Letnej školy inovátorov pracovali jej účastníci v spolupráci s mentormi na svojich projektoch. V záverečný deň si pred odbornou porotou vyskúšali či má ich projekt potenciál uspieť pred investorom.  O svoj názor na Letnú školu invoátorov sa s nami podelili práve zástupcovia dvoch víťazných projektov.

 

 

projekt HOLOLO – „ Z displeja (smartfón, tablet, LCD) dokážeme na základe optického princípu zobraziť akýkoľvek obsah v podobe ilúzie hologramu a vyvolať zážitok u používateľa.“ (Martin Jurčo, Tomáš Horniak, Ondrej Vlček)

 

Tomáš HORNIAK

 

„Našou motiváciou prihlásiť sa do Letnej školy inovátorov bolo to, že sme mali nápad, ktorý sme chceli konzultovať s mentormi a odborníkmi z oblasti podnikania a startupov. Zistiť či náš nápad nadchne aj ostatných a nájsť ďalších členov do tímu.

 

Tým, že to bol prvý ročník a nemali sme žiadne skúsenosti s podobným typom letnej školy a mentoringu, tak naše očakávania boli vcelku veľké. Chceli naučiť a získať čo najviac vedomostí a skúseností.

 

Letnú školu inovátorov by som určite odporúčal každému -  jednotlivcovi alebo skupine - prihlásiť sa a vyskúšať si, aké to je pracovať týždeň intenzívne na svojom nápade. Za seba môžem povedať, že som sa za týždeň naučil viac ako keby som strávil rok v klasickej škole. Bolo vidieť na mentoroch, prednášajúcich aj organizátoroch, že podujatie chceli spraviť čo najhodnotnejšie, a to sa im aj podarilo.

 

Aj na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí chcú podnikať, ale chýbajú im základné ucelené informácie a mentoring, ktorý je v začiatkoch veľmi dôležitý. Preto sa touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia a prajem im ešte veľa úspešných podujatí pre začínajúcich podnikateľov.“

 

Martin JURČO

"V dnešnej dobe sa hovorí veľa o motivácii, ale čo to vlastne je? Myslím, že je to schopnosť vidieť budúcnosť vopred a to človeka ženie dopredu. Bez vidiny cieľa by to nešlo. My sme však celkom jasnú víziu cieľa nemali a práve to bolo jedným z dôvodov prečo sme sa prihlásili na Letnú školu inovátorov. Mali sme nápad, no nemali sme jasnú predstavu o tom ako ho zrealizovať.

 

Momentálne sa nachádzame v začiatočných fázach testovania a prvých prototypov nášho produktu, ale vďaka Letnej škole inovátorov vieme, ako postupovať a riešiť problémy s tým spojené. Letná škola inovátorov nám poskytla ucelený a jasný obraz o problematike startupov, začiatkov podnikania, od vypracovania biznis plánu, marketingu až po financovanie projektu.

 

Odporučil by som ju každému, kto sa chce so svojim nápadom posunúť ďalej, či už jednotlivcovi alebo skupine."

 

 

 

projekt Micro Culture - mikrobiálna diagnostika umeleckých a historických diel.

(Domenico Pangallo) – špeciálne ocenenie

 

Domenico PANGALLO

 

„Už veľa rokov pracujem ako vedec v SAV, a takmer od môjho začiatku som mal možnosť študovať biodeterioráciu umeleckých a historických predmetov, kde sme spolu s mojou skupinou analyzovali mnohé vzácne objekty z rôznych typov materiálov (nástenné maľby, fresky, drevené sochy, textil, múmie, syntetické polyméry, pergameny, knihy, fotografický materiál, drevené organy atď.). Môžem povedať že sme jediná skupina na Slovensku, ktorá má skúsenosti s takouto problematikou, takéto „know-how“. Takže prečo neposunúť tieto vedomosti do komerčnej sféry, aby sme vytvorili dôležitý servisný systém pre mikrobiálnu analýzu nášho kultúrneho dedičstva a ponúknuť tak konkrétne riešene na jeho ochranu a dezinfekciu? Dobrý nápad, ale bohužiaľ ako vedcovi mi chýbajú marketingové a manažment schopnosti, ktoré sú pre business potrebné. Preto som sa prihlásil do tejto letnej školy, aby som o niečo viac porozumel,  ako je možné pretaviť nápad do businessu.

 

Čo sa týka mojej tematiky, je  veľmi prepojená so sociálnymi a humanitnými vedami, a predovšetkým je zameraná na záchranu našej historickej a kultúrnej identity. Každý rok si môžeme kúpiť nový technologický zázrak, ale našu minulosť nemôžeme resetovať ako obyčajný starý počítač.

 

Tento kurz mi dal prvé základy pre pochopenie čo je dôležité keď máte nápad a chcete ho použiť. Pre mňa bolo všetko nové a poskytlo mi to iný pohľad na moju prácu. Veda je dôležitá vec, ale ak ju neaplikujete do reálneho života, podľa mňa stratí sociálny význam, ktorý ženie rozumný progres dopredu.

 

Odporučil by som tento kurz mladým a ambicióznym vedcom, ktorí chcú pretransformovať svoje nápady na niečo reálne, čo môžeme uchopiť a čo môže pomôcť aj ostatným.

 

A na koniec vám všetkým chcem ešte povedať, že „zachovanie minulosti je prejav dôvery v našu budúcnosť“.

 

 

 

 

 

Tlačiť