/ Úvod / Aktuality / Dôležitosť MSP v programe H2020 a dôležitosť H2020 pre MSP

Dôležitosť MSP v programe H2020 a dôležitosť H2020 pre MSP

Is Horizon 2020 really more SME-friendly?

https://www.ceps.eu/publications/horizon-2020-really-more-sme-friendly-look-figures

Tlačiť