/ Úvod / Aktuality / O výsledkoch a prínosoch medzirezortnej spolupráce – záverečná konferencia projektu NPC

O výsledkoch a prínosoch medzirezortnej spolupráce – záverečná konferencia projektu NPC

V decembri 2015 sa ukončí realizácia národného projektu, ktorý po prvýkrát spojil rezort školstva s rezortom hospodárstva. O prvých výsledkoch budovania Národného podnikateľského centra, ale i nových výzvach sa hovorilo na záverečnej konferencii, na ktorej sa stretli zástupcovia oboch do projektu zainteresovaných inštitúcií.      

 

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) a Slovak Businness Agency (SBA)  v máji 2014 spoločne vstúpili do realizácie projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovenska – I. etapa.“ Spojili tak svoje odborné skúsenosti v prospech podpory inovatívneho malého a stredného podnikania, ako i posilnenia spolupráce medzi vedeckou komunitou a podnikateľským sektorom.

 

Spoločné úsilie a význam takejto spolupráce medzi CVTI SR, ako zástupcom rezortu školstva a SBA, ako rezortu hospodárstva vyzdvihli vo svojich úvodných slovách Ľubomír Bilský z CVTI SR i Marián Letovanec z SBA. „Implementácia projektu bola pre nás novou skúsenosťou predovšetkým v bližšom spoznávaní potrieb komerčnej sféry v oblasti výskumu a vývoja. Zároveň sme však mohli poskytnúť doterajšie skúsenosti v rámci práce s vedeckou komunitou a využiť tiež potenciál informačných či expertných podporných služieb, ktoré už CVTI SR poskytuje,“ reagoval Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy CVTI SR.     

 

Projektová manažérka Alžbeta Pajchortová z CVTI SR prezentovala účastníkom základné informácie týkajúce sa realizácie projektu. Ľubomír Bilský pokračoval v oboznamovaní s realizovanými výstupmi projektu za CVTI SR, ktorými boli predovšetkým poskytnuté expertné podporné služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií, prínosné štúdie, analýzy či metodiky.

 

Zároveň sa predstavili účastníkom aj aktivity kreatívneho priestoru bratislavského FabLabu, ktorý patrí k výstupom projektu a ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími digitálnymi technológiami ako sú laserové rezačky či 3D tlačiarne.

 

Záverečný blok patril zástupcom SBA, ako partnerom projektu. Tieto prezentácie priblížili víziu konkrétneho front office NPC určeného pre priamy kontakt s podnikateľmi a verejnosťou a zároveň boli prezentované jednotlivé podporné programy, ktoré sú pre podnikateľov pripravené. Ide o akceleračný, inkubačný, rastový a stážový program. Súčasťou akceleračného programu bude aj výrobné laboratórium Creative point. Všetky aktivity sú plne pripravené na ich implementáciu, s ktorou sa začne v priebehu ďalšej fázy realizácie projektu NPC.

 

Konferencia sa konala 26. 11. 2015 v priestoroch CVTI SR.

 

FOTOGALÉRIA

Tlačiť