/ Úvod / Aktuality / Spustenie nominácií pre European Inventor Award 2016 - deadline 14. október 2015

Spustenie nominácií pre European Inventor Award 2016 - deadline 14. október 2015

Európsky patentový úrad (European Patent Office – EPO) vyhlasuje možnosť nominácií na Ocenenie European Inventor Award 2016.

European Inventor Award 2016 sa udeľujú vynálezcom z celého sveta z rôznych technických oblastí. Nominovať vynálezcu môže každý, zástupcovia priemyslu, výskumné inštitúcie, asociácie ochrany duševného vlastníctva ako aj široká verejnosť. Zároveň je možné nominovať aj samého seba.

 

Kategórie:

  • Priemysel – úspešné technológie veľkých firiem
  • Malé a stredné podniky – mimoriadny vynález v rámci SMEs
  • Výskum – priekopnícke vynálezy na VŠ a výskumných ústavoch
  • Celoživotný prínos – prínos individuálneho európskeho vynálezcu
  • Mimo európske krajiny – všetci vynálezcovia, ktorý nie sú niektorej európskej národnosti, ale získali európsky patent

 

Termín pre podanie nominácie je: 14. októbra 2015

 

Online formulár pre nominácie sa nachádza na web stránke EPO

 

Viac informácií: Nominations 2016

Tlačiť