/ Úvod / Aktuality / Cena Európskej únie pre ženy inovátorky!

Cena Európskej únie pre ženy inovátorky!

Európska komisia sa rozhodla po tretíkrát vyhlásiť Cenu Európskej únie pre ženy inovátorky a odmeniť tri ženy, ktoré priniesli vynikajúce inovácie na trh. Cena si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o potrebe zvýšenia počtu žien podnikateliek a inšpirovať ostatné ženy, aby išli v ich stopách.

Prvá cena je vo výške 100 000 eur, druhá cena 50 000 eur a tretia cena 30 000 eur. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky ženy, ktoré majú trvalé bydlisko v EÚ alebo pridružených krajinách, ktoré založili alebo spolu-založili spoločnosť, a ktoré počas svojej kariéry využili financovanie z európskych fondov na výskum a inovácie.

Termín uzavretia podania žiadostí je 20. októbra 2015.

Odborná porota vyhodnotí prijaté žiadosti a následne vyberie tri víťazky, ktoré budú ocenené v roku 2016.

Pre viac informácií si prosím prečítajte leták alebo navštívte webovú stránku www.ec.europa.eu/women-innovators.

Tlačiť