/ Úvod / Aktuality / 7-dňové balíčky pre inovatívne slovenské firmy!

7-dňové balíčky pre inovatívne slovenské firmy!

Pre inovatívne firmy s potenciálom rastu a internacionalizácie ponúka Enterprise Europe Network Slovensko bezplatne 7-dňový balíček služieb na zlepšenie inovačného manažmentu a výkonnosti firmy, ktorý pokrýva aktivity:

  • zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného manažmentu prostredníctvom renomovaného nástroja IMP3rove ponúkajúceho benchmarking s takmer piatimi tisíckami firiem z celého sveta v príslušnej oblasti,
  • návrh opatrení na prekonanie kritických miest,
  • efektívna podpora pri implementácii aktivít na zlepšenie inovačnej výkonnosti a medzinárodnej konkurencieshopnosti (riešenia ako lepšie a dlhodobo profitovať z inovácií, ako zlepšiť inovačné procesy od výberu myšlienok až ku komercializácii nových produktov, ako efektívnejšie využiť bezplatné dostupné nástroje a verejné prostriedky na rozvoj inovácií, propagáciu inovácií v EÚ a tretích trhoch a ako využiť negrantové prostriedky a služby.).

Služby sú realizované skúsenými expertami spoločnosti BIC Bratislava, z ktorých každý má minimálne 15 ročnú skúsenosť v oblasti podnikania a inovácií a certifikát na hodnotiaci nástroj IMP3rove, ktorý je vyvinutý pre Európsku komisiu spoločnosťou A.T.Kerney.


Bezplatne na mieru pre Vás

Služby zhodnotenia a podpory inovačného manažmentu sú poskytované pre príjemcov (inovatívne MSP) bezplatne spoločnosťou BIC Bratislava v rámci siete Enterprise Europe Network v rozsahu 7 konzultačných dní v priebehu dohodnutého obdobia (zvyčajne 1 rok). Financovanie služieb je realizované prostredníctvom Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020. Poskytovateľ služieb (BIC Bratislava) má možnosť výberu príjemcov služby na základe zhodnotenia ich inovačnej aktivity a disponibilnej kapacity expertov. Realizácia služieb sa začne na základe dohody o spolupráci medzi poskytovateľom a príjemcom služby.

V prípade záujmu kontaktujte:

Ivan FILUS, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network

T: 02/5441 7515, 5441 7606, E: filus@bic.sk, www.bic.sk, www.een.sk

Viac informácií nájdete tu:

http://www.een.sk/inovacie

Tlačiť