/ Úvod / Aktuality / V Letnej škole inovátorov dnes „odzvonilo“ – 5. deň Letnej školy inovátorov

V Letnej škole inovátorov dnes „odzvonilo“ – 5. deň Letnej školy inovátorov

Posledný deň Letnej školy inovátorov patril len a len samotným jej účastníkom. Pred odbornou porotou dostali príležitosť prezentovať svoj projekt, tak aby ním zaujali potenciálneho investora. Hodnotenia porotcov im  napovedali či by boli úspešní.

 

S odbornými skúsenosťami sa účastníci Letnej školy inovátorov stretávali počas predchádzajúcich štyroch dní na workshopových prezentáciách. Dnes sa mali predstaviť oni samotní. Priblížiť svoje projekty, s ktorými do Letnej školy prišli, a na ktorých spoločne pracovali aj s prideleným mentorom.    

 

Osem prezentácií ukázalo naozaj širokú škálu nápadov od tých v oblasti informačných technológií, stavebníctva až po fitnes tréning či dokonca tréning vďačnosti.

 

„ Z displeja (smartfón, tablet, LCD) dokážeme na základe optického princípu zobraziť akýkoľvek obsah v podobe ilúzie hologramu a vyvolať zážitok u používateľa,“  zaznelo v prezentácii, ktorú prezentoval Tomáš Horniak. V tom čase ešte netušil, že projekt s názvom HOLOLO natoľko zaujme porotu, že sa stane tým víťazným.

 

Odborná porota sa počas svojho päťminútového hodnotenia podala každému  z projektov konkrétne návrhy, ktorými by mohli svoju myšlienku vylepšiť, prípadne čo im v takejto prezentácii pre investora chýbalo, ale samozrejme i to, čo hodnotia v projekte ako kvalitné. Rovnakých päť minú trvala i prezentácia projektov.    

 

Okrem spomínaného víťazného projektu HOLOLO, si špeciálnu cenu poroty odniesol aj Domenico Pangallo z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Pangallo prezentoval mikrobiálnu diagnostiku pre umelecké a historické objekty. Porota vyzdvihla práve fakt, že tento projekt najsilnejšie ukazuje ako pomaly sa dostáva veda aj do komerčnej sféry. Ako povedal  Michal Borza, jeden z porotcov – doslova po kvapkách.          

 

Účastníci Letnej školy inovátorov v úvode dňa, ešte pred prezentáciou svojich projektov boli organizátormi podujatia požiadaní o vyjadrenie spätnej väzby na celé podujatie. Svoj názor mohli vyjadriť v pripravenom dotazníku. Organizátori sa pýtali napríklad na úroveň jednotlivých workshopov, to, ktorý ich zaujal najviac, ktorý najmenej, ale i ako hodnotili prácu so svojim mentorom.

 

Prvé nahliadnutia do odpovedí hovoria o tom, že každému z účastníkov vyhovoval viac –menej iný workshop. Vítaný je i druhý ročník podujatia, v ktorom by sa napríklad predstavil aj niektorý zo zástupov úspešne rozbehnutého  start-upu.   

  

„Prezentované projekty dosahovali vo všeobecnosti vysokú úroveň, a ta tak po stránke technologickej, ako aj podnikateľskej. Viaceré projekty boli veľmi dobre spracované aj z marketingového hľadiska, čo je vzhľadom na ich spravidla skoré štádium vývoja výrazným pozitívom. Účastníci Letnej školy inovátorov 2015 patria už teraz k nádejam pre slovenský podnikateľský sektor, zvlášť v oblasti budovania a rozvoja tzv. start-up firiem.  Veríme, že aj vďaka tejto akcii sa účastníkom podarí dosiahnuť svoj stanovený cieľ – doviesť svoju myšlienku k realizácii, a teda k ľuďom, pre ktorých bude prínosná a budú schopní ju adekvátne oceniť.“ zhodnotil podujatie Jaroslav Noskovič jeden z porotcov, ktorý viedol so svojimi kolegami s CVTI SR i prvý deň workshopov. 

 

 

FOTOGALÉRIA - 5. deň

 

 


 

Prezentované projekty:

 

PhotoAREA   - „Fotogrametria je súbor metód pre získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov, miestností a jednotlivých objektov na základe analógovej, alebo digitálnej fotografie.“

 

FITLINER TRAINING – „ Cvičenie pod dohľadom cez webkameru.“ 

 

Dom za 20 tisíc Eur – štartovací dom využívajúci moderné trendy, materiály a unikátne konštrukčné riešenia, vďaka ktorým bolo možné dosiahnuť nadobúdaciu cenu neprevyšujúcu 20 000 EUR a prevádzkové náklady na úrovni 10 EUR / mesiac.

 

HoneyLog – data analysis – projekt zameraný na oblasť kybernetickej bezpečnosti.

 

Micro Culture - mikrobiálna diagnostika umeleckých a historických diel.

 

HOLOLO – „ Z displeja (smartfón, tablet, LCD) dokážeme na základe optického princípu zobraziť akýkoľvek obsah v podobe ilúzie hologramu a vyvolať zážitok u používateľa.“

 

Easy Living – komplexný systém inteligentnej domácnosti – od domových a garážových dverí cez osvetlenie a vykurovanie až po manažment žalúzií a kontrolu zabudnutých zapnutých spotrebičov (napr. žehlička).

 

Vďačnosťou ku šťastiu „ Ako trénujeme svaly a mozog, tak treba trénovať aj vďačnosť.“

 

 

 

 

Mgr. Eva Vašková

 

Tlačiť