/ Úvod / Aktuality / Aj inovátori potrebujú plánovať a manažovať – 2. deň Letnej školy inovátorov

Aj inovátori potrebujú plánovať a manažovať – 2. deň Letnej školy inovátorov

Hoci sa dnes, v bežných školách završuje školský rok, odovzdávaním vysvedčení, inovátori, študenti a startupisti si opäť, symbolicky povedané sadli do lavíc Letnej školy inovátorov. To svoje záverečné hodnotenie si prevezmú až v piatok, na konci celého podujatia. Ich „vyučovanie“ pokračovalo a tentokrát sa dozvedeli niečo z oblasti plánovania a manažmentu.

 

Druhý deň Letnej školy inovátorov priniesol, oproti prvému dňu,  so sebou témy orientované už viac na problematiku podnikania ako takého. Kým včera sa hovorilo o ochrane duševného vlastného a jeho komercializácii, dnešné prezentácie i práca na workshopoch sa niesla v duchu plánovania, manažovania, propagácie a marketingu.

 

Pri prezentácii pod vedením zástupcu z Ekonomickej univerzity zisťovali účastníci ako hľadať odpovede na otázky týkajúce sa vstupnej analýzy pri vývoji produktov, riešila sa otázka čo chcem, a čo viem predávať, aké je portfólio produktov, a ako analyzovať konkurenčné prostredie.

 

Propagácii a marketingu sa venoval workshop, ktorý viedol zástupca z Connect coworking. Účastníci si v tomto prípade vyskúšali kreatívnu prácu dizajnovania produktu. Prostredníctvom takzvaného „design thinking process“ prešli na konkrétnom príklade od definovania problematiky – produktu, cez poznanie zákazníka, poskytnutie riešení k danému problému až po vývoj prototypu a jeho testovanie. Pri tejto práci sa Letná škola inovátorov nachvíľu premenila doslova na tvorivú dielňu. Na fiktívnom probléme darovania darčeka, si inovátori ukázali celý vyššie spomínaný proces. Následne tieto skúsenosti z riešeného problému preniesli do svojho konkrétneho projektu.

 

Po workshopoch sa inovátori stretli so svojimi mentormi a pokračovali v začatej práci na svojich projektoch, ktorých prezentácia ich čaká v piatok. „Som veľmi rada, že môžem pracovať s ľuďmi, ktorí nemajú až toľko skúseností s manažmentom, nakoľko som práve z tejto oblasti a takto sa stretnem s iným uhlom pohľadu. Na mojom tíme je vidieť, že prišli so snahou posunúť svoju myšlienku ďalej     do praxe, a to ma teší,“ povedala na margo práce v tímoch Miroslava KUBIŠOVÁ z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského, ktorá je jednou z mentoriek na podujatí.

 

Letná škola inovátorov skutočne spája aj tých z oblasti akademického prostredia, aj technických vied, aj podnikania. Ako hovorí aj názor jedného z účastníkov: “Dnešná prezentácia z Ekonomickej univerzity pomohla nám, zástupcov technických smerov vstúpiť určitým spôsobom tejto problematiky manažmentu.“  

 

 

 

FOTOGALÉRIA - 2. deň

 

 

30. 6. 2015

Mgr. Eva Vašková

Tlačiť