/ Úvod / Aktuality / Summer School Inovátorov

Summer School Inovátorov

Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí?

 

29.6.–3.7.2015 máš voľno v kalendári?

 

Staň sa členom tímu v Letnej škole inovátorov!

 

Prihláška

 

Deadline na prihlásenie je do 31.5.2015

 

 

O letnej škole:

Letná škola inovátorov je zameraná na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startapistov a novátorov so zámerom stimulovať inovačný potenciál. Absolvent letnej školy bude vedieť ohodnotiť svoj nápad a získa vedomosti ako s nápadom ďalej postupovať. Letná škola bude prebiehať vo forme workshopov a tímovej práce, každý tím bude pracovať na projekte, ktorý bude mať možnosť v závere letnej školy predniesť a prediskutovať.

 

Rámcový program letnej školy inovátorov:*

  • 29.6.2015: Od nápadu k jeho realizácii
  • 30.6.2015: Plánovanie a management
  • 01.7.2015: FabLab workshop spojený s prezentáciou podporovateľov startupov a inkubátorov na Slovensku - Inno Start Forum
  • 02.7.2015: Financovanie
  • 03.7.2015: Prezentácia projektov a feedback

 

Časový harmonogram:*

  • 09:30-11:30 Workshop
  • 11:30-12:30 Obedná prestávka
  • 12:30-13:30 Prípadové štúdie/tréning | 13:30-15:15 Príprava projektu

*organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v programe a v časovom harmonograme!

 

Cieľová skupina:

Letná škola inovátorov je určená študentom VŠ, doktorandom, pracovníkom v oblasti vedy a výskumu, začínajúcim podnikateľom alebo záujemcom o podnikanie. 

 

Ako sa prihlásiť:

Podmienkou účasti v Letnej škole inovátorov je vyplnenie prihlášky a pozitívne hodnotenie návrhov projektov/nápadov uvedených v prihláške odbornou porotou. V prípade, že počet záujemcov prevýši kapacity letnej školy, porota vytvorí na základe bodového hodnotenia rebríček úspešných uchádzačov.

Do letnej školy je možné prihlásiť sa ako individuálny záujemca alebo ako hotový 4 členný tím.

V prípade individuálnych záujemcov budú porotou vytvorené 4 členné tímy. Porota zároveň určí projekt/ideu, ktorý bude tento tím riešiť. Individuálny záujemca sa prihlasuje cez vyššie uvedený prihlasovací formulár. Tím prihlasuje tím líder, ktorý zároveň vyplní aj kontaktné údaje na zvyšných 3 členov tímu.

 

 

Máš možnosť stretnúť ľudí s podobnými cieľmi a nechať sa inšpirovať a zároveň niečo naučiť!

 

 

Účasť na Letnej škole inovátorov je bezplatná!

 

 

Kritériá hodnotenia na základe ktorých komisia vyberie účastníkov a zostaví tímy letnej školy:

 

VŠEOBECNÉ HODNOTENIE (skupina aj individuálny účastník)

a)   Inovatívnosť riešeného problému / idey

b)   Motivácia zúčastniť sa LŠI

c)   Sebaprezentácia

 

HODNOTENIE SKUPINY

  • Hodnotená bude komplexnosť odborného zamerania skupiny.

HODNOTENIE INDIVIDUÁLNEHO ÚČASTNÍKA

  • Členovia komisie pridelia body v rozsahu 1-10 odbornému zameraniu (skúsenostiam) individuálneho účastníka.

 

Leták podujatia

 

 

Miesto konania a kontakt:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)   

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

Email: nina.bratkova@cvtisr.sk

Tel.: +421 2 69253 178 | Mobil: +421 917 387 325

 

 

Letná škola Inovátorov je podporená a spolufinancovaná z projektu

Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa.

 

PODUJATIE PODPORUJÚ:

         

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

     

MEDIÁLNI PARTNERI:

                     

 
Tlačiť