/ Úvod / Aktuality / TRANSTECH BURZA (10. - 11. november 2014) - Po prvýkrát s inováciami na burzu ...

TRANSTECH BURZA (10. - 11. november 2014) - Po prvýkrát s inováciami na burzu ...

Šesť univerzít, dvanásť vedecko-technických parkov, približne stotridsať predstavených technológií,  a štyridsať zástupcov komerčnej sféry. Aj to sú čísla premiéry podujatia Trans Tech Burza (TTB). 

 

Doobedie, patrilo teoretickým prezentáciám aktivít budovaných vedeckých parkov a centier. Poobedie, bilaterálnym rokovaniam zástupcov podnikateľského sektora a zástupcov vedeckej komunity.

 

Celkovo odznelo počas dvoch dní štrnásť odborných prezentácií a predstavilo sa dvanásť nasledovných vedeckých parkov a centier:

 

 • Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
 • Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
 • Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
 • Medicínsky vedecký univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice)
 • Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“
 • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
 • Univerzitný park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
 • Univerzitný park STU Bratislava
 • Univerzitný park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO
 • Výskumné centrum Žilinskej univerzity
 • Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
 • Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“

 

Súčasťou podujatia bola aj posterová sekcia, prezentujúca stovky inovatívnych technológií.

 

Počas dvoch dní sa uskutočnilo 85 bilaterálnych rokovaní medzi podnikateľskou a vedeckou komunitou. Hlavným cieľom bolo nájsť spoločný prienik pre vzájomnú spoluprácu.

 

Hlavnými gestorskými inštitúciami podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Organizátormi podujatia boli Centrum vedecko-technických informácií SR, Enterpise Europe Network a  Slovenská akadémia vied.

 

Na základe pozitívnych odoziev účastníkov a vzhľadom na dôležitosť problematiky transferu technológií sa predpokladá, že Trans Tech Burza sa stane tradičným formátom pre stretnutia podnikateľov a vedcov, a dopomôže k intenzívneniu ich vzájomnej spolupráce.  

 


Premiérová burza inovácií prepojila desiatky firiem a vedcov

článok v Transfer technológií bulletine, č. 4/2014


 

Tlačiť