/ Úvod / Aktuality / KONFERENCIA EUROPE4BUSINESS (30. 9. 2014) - Národné podnikateľské centrum je súčasťou podpory malého a stredného podnikania zo strany Európskej únie

KONFERENCIA EUROPE4BUSINESS (30. 9. 2014) - Národné podnikateľské centrum je súčasťou podpory malého a stredného podnikania zo strany Európskej únie

Aktuálna otázka podpory malých a stredných podnikov Európskou úniou sa stala témou diskusie na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Spoločne sa tu stretli zástupcovia podnikateľského prostredia, akademickej obce a tvorcovia politík.

 

Posilnenie podnikateľských aktivít najmä malých a stredných podnikov (MSP) je v rámci Európskej únie (EÚ) súčasťou rôznych podporných programov. Ide o „horúcu“ tému najmä z dôvodu nedostatočnej informovanosti o možnostiach a využívaní rôznych ponúkaných nástrojov.

 

A práve z tohto dôvodu Enterprise Europe Network zorganizovala konferenciu Europe4Business – Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie. Cieľom bolo predstaviť, čo v súčasnosti EÚ v rámci podpory malého a stredného podnikania poskytuje, a aké sú možnosti ďalšieho programového obdobia do roku 2020. Najmä čo sa týka výskumu a inovácií, finančných zdrojov a prístupnosti medzinárodných trhov.

 

Medzi prezentáciami zástupcov ministerstiev hospodárstva, školstva či zahraničných vecí a inštitúcií zameraných na podporu podnikania, odznel aj príspevok Ľubomíra Bilského z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Bilský predstavili celkový systém podpory výskumu vývoja zo strany CVTI SR. Predovšetkým nový projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Národné podnikateľské centrum,* ktorý má prostredníctvom ponúkaných služieb poskytovať pomocnú ruku začínajúcim, ale aj existujúcim malým a stredným podnikateľom. Najmä v oblasti ochrany duševného vlastníctva a celého procesu transferu technológií.

 

Podujatie sa konalo 30. 9. 2014 v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) a bolo zároveň úvodnou konferenciou v rámci projektu Národného podnikateľského centra.

 


Jednotlivé prezentácie boli rozdelené do blokov zameraných na podporu podnikania, výskum a inovácie, prístup k financiám a prístup k trhom.

 

FOTOGALÉRIA - Konferencia EUROPE4BUSINESS

 

* Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa

Tlačiť