/ Úvod / Podpora podnikania a inovácií - inštitúcie a služby / Podpora inovácií v Nemecku

Podpora inovácií v Nemecku

 

Inovačná stratégia je jednou z navýznamnejších súčastí hospodárskej politiky dlhodobého rozvoja Nemecka.

Jej cieľom je zabezpečiť predovšetkým rovnomerný,  trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, zamestnanosť, technologický pokrok na špičkovej svetovej úrovni v v regiónoch  Nemecka.

Krajina si uvedomuje, že bez inovácií nie je možné zabezpečiť hospodársky rast a zvládnuť konkurenčný boj na domácich a zahraničných trhoch.

 

Materiály mapujúce podporu vedy, výskumu a inovácií v Nemecku:

 

Podpora inovácií v malých a stredných podnikoch / MSP/ v Spolkovej republike Nemecko

 

Prehľad najvýznamnejších vedeckovýskumných inštitúcií v Nemecku

 

Databáza vybraných výskumných-vývojových inštitúcií a organizácií v Spolkovej republike Nemecko

 

 

Iné zaujímavé dokumenty a zdroje

 1. Špičkové klastre Nemecka (BMBF Deutschlands Spitzencluster)

 2. Medzinárodný marketing výskumu prostredníctvom „Research Germany“ 2015 (BMBF Flyer Internationales Forschungmarketing mit „Research Germany“ 2015)

 3. Tipy pre výskumný pobyt v Nemecku (BMBF FAQs – Tipps für Ihren Forschungsaufenthalt in Deutschland)

 4. Malé a stredné podniky – Inovácie produktov zajtrajšk (BMBF KMU – Innovativ – „Innovation für die Produktion von morgen“)

 5. Zwanzig20 – Partnerstvá pre inovácie. Nové impulzy pre cezhraničný výskum a vývoj (BMBF Zwanzig20 Partnerschaft für Innnovationen)

 6. Príklady úspešných inovatívnych klastrov (BMWI Ausgewaehlte Clustererfolge)

 7. Trendy a perspektívy klastrov v Nemecku (BMWI Deutschland Cluster Monitor)

 8. Go cluster

 9. MSP Digital – Stratégia digitálnej transformácie podnikových procesov (BMWI Mittelstand digital)

 10. Exist – Transfer výskumu (BMWI Exist Forschungstransfer)

 11. Od myšlienky k úspešnosti na trhu (BMWI von der Idee zum Markterfolg)

 12. Výročná správa  o výskume a inováciách v Nemecku 2014 (BUFI 2014 Kurzfassung – Bundesbericht Forschung und Innovation 2014)

 13. Atlas verejného financovania výskumu 2015 (DFG – Nemecké výskumné spoločenstvo) (Foerderatlas 2015 – Deutsche Forschungsgemeinschaft Kennzahlen zur öffentlichen     Finanzierung der Forschung)

 14. Medzinárodný marketing výskumu 2014 (DFG – Internationales Forschungmarketing 2014)

 15. DIHK Inovačné správy 2015 (DIHK Innovationsnachrichten)

 16. Výskum a inovácie v Nemecku 2014 – Publikácia Európskej komisie (EC Reasearch and Innovation in Germany 2014)

 17. Adresár  výskumných inštitútov Fraunhofer (Fraunhofer Adressen Ansprechpartner)

 18. Agenda výskumno-inovačnej politiky 2013 – 2017 (Wirtschaftsrat – Hospodárska rada Nemecka) (WR Wirtschaftsrat Deutschland Agenda Forschungs und Innovationspolitik 2013 – 2017)

 19. ZEW Informačno-komunikačné technológie – aktuálny odvetvový report (ZEW – IKT aktuell Branchenreport)

 20. Záverečná správa komisie expertov EFI pre výskum, inovácie a technologickú výkonnosť Nemecka  2015 (EFI Gutachten)

 21. Inovačné impulzy 2015 (Impulse 2015)