/ Úvod / Séria Jeden deň v ... / S technologickým inkubátorom do ďalšieho levelu

S technologickým inkubátorom do ďalšieho levelu

 

Inovatívna myšlienka je dobrým základom pre realizáciu vlastných podnikateľských zámerov. Pravdou však je, že „iný level“ predstavuje už priamo podnikanie a zhodnotenie investícíí. Dostať svoju myšlienku na túto vyššiu úroveň majú pomáhať takzvané podnikateľské a technologické inkubátory. Ako hovorí motto Univerzitného technologického inkubátora STU – InQb ... „Ďalší level je realita.“ ... A my sme sa na túto realitu boli pozrieť priamo v InQb. 

 

Na návštevu do Univerzitného technologického inkubátora STU – InQb sme zamierili na Pioniersku ulicu v Bratislave. Adresa, v širšom centre mesta znamená pre  InQb a v ňom pôsobiace firmy dobrú lokalitu pre nadväzovanie kontaktov a realizáciu pracovných stretnutí.  

 

Nemenej dôležité sú tiež reprezentatívne priestory pre takúto prácu, ktoré ako sme sa dozvedeli má InQb k  dispozícii na troch poschodiach. My sme sa zastavili na treťom poschodí, kde nás očakávala Ing. Lenka Mikulíková, PhD., vedúca InQb.

 

Najdôležitejšie sú nápad a konzultácia

 

Úvod nášho stretnutia patril zoznámeniu sa aj s ďalšími dvoma kolegyňami p. Mikulíkovej, ktoré zabezpečujú jednak administratívnu a ekonomickú stránku chodu InQb, ale i organizačné a odborné činnosti. 

 

Diskusiu sme otvorili hneď otázkou zameranou na priblíženie toho, čo vlastne čaká takého záujemcu, ktorý príde do InQb, s tým, že má inovatívny technologický nápad a rád by na jeho základe podnikal. „Jedným z hlavných aktivít InQb je aj poskytovanie konzultačných služieb, to znamená, že na základe komunikácie so záujemcom o podnikanie u nás, zisťujeme čo potenciálny podnikateľ hľadá a čo potrebuje, a to od zvolenia vhodnej právnej formy podniku, cez prípravu podnikateľského plánu až po vytvorenie najvhodnejších podmienok pre podnikanie v období až troch rokoch,“ priblížila nám Mikulíková.     

 

Je to naozaj široká škála poradenstva a podpory. Poprosili sme teda p. Mikulíkovú nech nám to, ako sa hovorí, rozmení na drobné.

 

„InQb poskytuje  dva základné programy na podporu podnikania. Prvým je Start-up kancelária. Po dobu troch mesiacov ho pre klienta poskytujeme zadarmo, kedy klient dostane plne funkčnú a vybavenú kanceláriu o výmere 15 m2 a samozrejme takzvaný fullservis v oblasti biznis poradenstva. Najdôležitejší pre vstup do tohto programu je práve dobrý nápad, tzn. inovatívna myšlienka technnologického zamerania, kedže sme technologický inkubátor. V ďalšom postupe potom veľmi záleží na spoločnej komunikácii nás a klienta, aby sme správne zhodnotili, do akej miery je táto myšlienka vhodná pre inkubovanie,“ dopĺňa Mikulíková.

 

      

 

kancelárske a konferenčné priestory InQb

 

Ako sme sa dozvedeli, o vstup do programu Start-up kancelária sa môžu uchádzať záujemcovia – študenti alebo absolventi vysokoškolského štúdia, so záujmom založiť si inovatívnu firmu, ktorej predmetom podnikania bude poskytovanie produktov a služieb zameraných na oblasť techniky a technológií.  To, či záujemca bude alebo nebude prijatý do programu Start-up kancelária, to je už predmetom hodnotenia výberovej komisie.

 

Výberová komisia hodnotí dokumenty predložené uchádzačom. Patrí k nim dotazník, životopis a potvrdenie o vysokoškolskom štúdiu. Členovia hodnotiacej komisie hodnotia formou tabuľky, ktorú s potrebnými podkladmi odosiela komisii zamestnanec inkubátora.

 

Ako sme sa dozvedeli, počas pôsobenia klienta v programe Start-up kancelária, tzn. po dobu troch mesiacov, je jeho úlohou príprava podnikateľského zámeru. „V tomto smere poskytujeme klientovi konzultačné služby alebo mu vieme napríklad poskytnúť kontakt na odborníka v rámci fakúlt STU, pokiaľ potrebuje pomoc pri riešení  odbornej problematiky. Samotný podnikateľský plán si však píše sám.  Nemá žiadne obmedzenia čo sa týka vstupu do svojej kancelárie, pre pracovné stretnutia  môže využívať naše konferenčné priestory či vyberať si na základe svojho záujmu z nami organizovaných podujatí. Väčšinou sa každému z klientov hodí iný typ podujatia,“ hovorí Mikulíková.

 

Lenka Mikulíková nám spomenula i to, že súčasťou aktivít klienta v Start-up kancelárii je napríklad tvorba rôznych analýz, prieskumov a hľadanie odpovedí na otázky či je vôbec vhodné začať na základe svojej myšlienky podnikať a aké sú možnosti uplatnenia sa na trhu. Za najvýznamnejšiu výhodu považujú klienti, podľa slov Mikulíkovej, najmä možnosť zriadiť si kanceláriu a mať tak určitý pevný bod s adresou. Dôležité sú podľa ich spätnej väzby aj spomínané ponúkané odborné kontakty a vítané sú aj rôzne odborné podujatia.

 

Tri mesiace a potom ... tri roky?               

 

Dozvedeli sme sa, že Start-up kancelária je len prvým z podporných programov. Zaujímalo nás preto, aký je ďalší postup. Veď prvý program trvá len tri mesiace. „ Druhým našim programom je už priamo program InQb. Vstúpiť do neho môže už existujúca firma, ktorá však nemá viac ako tri roky a jej podnikanie je budované na základe technologicky orientovanej inovatívnej myšlienky. Ďalšie podmienky sú potom podobné,  ako pri vstupe do programu Start-up kancelária. Opäť sa predkladajú potrebné dokumenty, a opätovne prebieha i hodnotenie výberovej komisie. Rozdiel oproti Start-up kancelárii spočíva v tom, že je potrebné predložiť aj podnikateľský plán. Samotný program trvá tri roky. Počas neho firma platí zvýhodnené nájomné kancelárskych priestorov a využíva služby inkubátora, čo sa týka biznis poradenstva, poradenstva v oblasti duševného vlastníctva, či možností networkingu,“ konkretizuje Mikulíková.  

 

Samozrejme nedalo nám a spýtali sme sa aj na otázku úspechu a neúspechu firiem, ktoré majú záujem začať podnikať s technologickým inkubátorom. Ako nám p. Mikulíková prezradila, firmy dostávajú spätnú väzbu už pri príprave podnikateľského plánu a podľa jej skúseností 30 %  klientov zo Start-up kancelárie vlastnú firmu nezaloží. Na druhej strane počas svojej desaťročnej existencie technologický inkubátor podporil štyridsaťdva firiem a aktuálne je takýchto inkubovaných firiem v InQb šesť a dvaja klienti v Start-up kancelárii. „V súčasnosti inkubujeme napríklad spoločnosť zameranú na výrobu biopalív, ale aj architektonický ateliér či spoločnosť zameranú na vzdelávanie v oblasti IT,“ dopĺňa Mikulíková.

 

Okrem poradenských služieb v oblasti ochrany duševného vlastníctva je určitou pridanou hodnotou v tomto programe aj možnosť propagácie inkubovanej firmy v rámci aktivít inkubátora.

 

Dozvedeli sme sa i to, že inkubované firmy majú prednosť pred klasickým komerčným prenájmom. Čo znamená, že sa uprednostňuje trojročné pôsobenie v inkubátore počas programu InQb, pred dlhodobým komerčným prenájmom.  

 

Podujatia sú príležitosťou

 

Počas dňa stráveného v inkubátore sme viackrát počuli o význame organizovaných podujatí.  Okrem toho, že sme o nich počuli, mali sme tiež príležitosť, jedného z workshopov, sa priamo aj zúčastniť.

 

Konkrétne išlo o poslednú, zo série odborných seminárov „MIX MARKETINGU“ a téma znela marketingová komunikácia.  Prekvapilo nás najmä  silné študentské osadenstvo, ktoré prejavilo o workshop záujem. Prezentujúci doc. Peter Štarchoň z Fakulty managementu UK privítal nás účastníkov autentickým príbehom o propagácii novej webovej stránky. „Hľadajte netradičné riešenia s tradičným marketingovým nástrojom,“ inšpiroval na workshope Štarchoň. Okrem tradičných teoretických informácií sme sa dozvedeli najmä viacero praktických príkladov úspešnej či menej úspešnej marketingovej komunikácie. O tom, či sa marketingový odkaz tej ktorej firme podaril alebo nie, sme uvažovali na konkrétnych príkladoch aj my, ako účastníci workshopu.  

 

 

  

 

Marketingová komunikácia, ako téma posledného zo seminárov zo série "Mix marketingu," zaujala najmä študentov

 

Podujatia podobného typu organizuje InQb pravidelne a na základe vlastnej skúsenosti potvrdzujeme, že podujatia sú dôležitým vzdelávacím, ale i komunikačným prvkom v rámci podpory začínajúceho podnikateľa. Komunikačným preto, pretože práve na podujatiach sa získavajú kontakty a zdieľajú skúsenosti.

 

Boli sme preto zvedaví aj na ďalšie podobné podujatia. Pani Mikulíková nám spomenula okrem seminárov a školení najmä takzvané Biznis raňajky InQb. „Zamerané sú na odborné témy pre podnikateľov a naši klienti tieto formálno-neformálne stretnutia veľmi oceňujú,“ hovorí Mikulíková.

 

   

 

odborné témy, ale aj chutný začiatok dňa -  Biznis raňajky InQb

 

Z významnejších podujatí nám spomenula networkingové podujatie TECH INNO DAY, kde sú predstavované nové technologické inovácie. Klienti InQb tu môžu nadviazať kontakty priamo s investormi, potenciálnymi zákazníkmi alebo obchodnými partnermi.         

 

Náš jeden deň strávený v technologickom inkubátore InQb by sme mohli na záver zhrnúť slovami podpora – fullservis – odborné podujatia.  Technologické a podnikateľské inkubátory majú určite významné miesto v podpore začínajúcich inovatívnych podnikateľov. A hoci nie každý z nich dosiahne ten „vyšší level – realitu,“ v podobe prosperujúcej firmy, inkubátory sú príležitosťou ako tento level dosiahnuť.  

 

Viac konkrétnych informácií o InQb nájdete na oficiálnej webovej stránke -  http://www.inqb.sk/

 

 

Mgr. Eva Vašková - Ing. Mgr. Nina Bratková, Phd.

- marec 2015  -

(foto: InQb)